Citroën Contact

Geen bestaand type Citroën of de Nederlanders hebben er wel een club voor opgericht. Van de achterwiel aangedreven type A uit 1919 tot de huidige DS3, in clubverband zoeken de liefhebbers elkaar op om ervaringen uit te kunnen wisselen en de hobby te kunnen delen.

Samenwerken

Citroën Contact is in 1987 opgericht als overkoepelende factor tussen de besturen van alle Nederlandse Citroën clubs.

Vrijwilligerswerk, veel liefdewerk oud papier, maar er is ook een toenemende behoefte om zaken professioneel op te zetten, informatie uit te wisselen en een verlangen om gezamenlijk evenementen te organiseren. Dit leidde tot de wens om een centrale organisatie te hebben als rustpunt tussen volle activiteitenkalenders en wisselende bestuursleden. In 2014 is een Samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Citroën Nederland BV en is de Stichting Citroën Contact opgericht.

Er zijn ruim 30 clubs en 8 gelieerde organisaties bij Citroën Contact aangesloten. Totaal vertegenwoordigen de clubs circa 30.000 Citroën & Panhard liefhebbers. We onderscheiden ruim 80 typen Citroën en Panhard. Er zijn 400.000 Citroëns in Nederland, waarvan 40.000 klassieke Citroëns en Panhards van 25 jaar of ouder.

Citroën Contact is verheugd dat in 2015 de Erfgoedwet is aangenomen en dat klassieke voertuigen (> 30 jaar) in die wet aangemerkt zijn als wettelijk beschermd Mobiel Cultureel Erfgoed. Citroën Contact is in die zin een beheers- en behoudorganisatie, die er naar streeft klassieke auto’s van de merken Citroën en Panhard te beschermen, op de weg te houden en zo te tonen aan de Nederlandse samenleving.

Doelen

De naam benadrukt de doelstelling om als centraal punt te fungeren in het verzamelen en verspreiden van relevante informatie en het versterken van de samenwerking tussen de clubs en organisaties.

Stichting Citroën Contact heeft als doel het tot stand brengen, in stand houden en verbeteren van contacten, informatie uitwisseling en samenwerking tussen Citroën en Panhard clubs en organisaties onderling, en tussen clubs en organisaties en Citroën Nederland BV.

De praktijk

Praktisch wordt de samenwerking vormgegeven door:

 • Het bijhouden van alle Citroën en Panhard modellen en de Nederlandse clubs en organisaties hiervoor en hun contactpersonen evenals een totale evenementenkalender.
 • Citroën Contact organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst met deelnemers van de aangesloten clubs en organisaties en met Citroën Nederland. Deze vergadering is in het najaar op locatie bij Citroën Nederland en in het voorjaar bij een van de clubs.
 • Er worden tijdelijke werkgroepen met deelnemers uit verschillende clubs gevormd. Bijvoorbeeld voor organisatie van een gezamenlijk evenement, opstarten ICCCR 2016, onderdelenvoorziening van youngtimer Citroëns, 100 jaar Citroën.
 • Het jaarlijks coördineren van de gezamenlijke keuze van het thema voor CitroMobile en het uitwerken van de thema-expositie.
 • De communicatie met Citroën Nederland voor zaken die meerdere clubs aangaan.
 • Verspreiding van internationaal nieuws vanuit de Amicale Citroën Internationale (ACI). ACI beoogt internationale informatie-uitwisseling tussen Citroën Clubs over meetings, internationale regelgeving en andere ontwikkelingen. En ACI kiest het jaarlijkse door ACI Automobiles Citroën SA / PSA gesponsorde Event of the Year, zoals de ICCCRs.

Wat betekent dit voor de Citroën liefhebber?

Als lid van een club heb je geen directe relatie met Citroën Contact. Citroën Contact organiseert zelf geen activiteiten, heeft geen leden, maar bestaat alleen uit bestuursleden met verschillende achtergronden uit de diverse Citroën clubs. Toch is Citroën Contact er in het belang van alle liefhebbers, bijvoorbeeld door:

 • Stimuleren van club en type overstijgende evenementen en samenwerking tussen clubs.
 • Helpen op de weg houden van (klassieke) Citroëns en Panhards; met name regelgeving en onderdelen voorziening.
 • Laten zien hoeveel mensen genieten van hun Citroën-liefhebberij.
 • Aandacht blijven vragen voor culturele waarde en historie van het merk, ook bij Citröen Nederland.
 • Versterken Citroën-gevoel.

Oftewel: Meer plezier hebben van je Citroënhobby.