Aansluitvoorwaarden en -procedure

Citroën-gerelateerde clubs of organisaties die zich bij Citroën Contact willen aansluiten, dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden. Tevens dienen zij de aansluitprocedure te volgen.

De voorwaarden en de procedure zijn te lezen in het document Aansluitvoorwaarden en -procedure.