Author Archives: Mischa

Aanmelden Europees Cultureel Erfgoedjaar

2018 is door de Europese Unie uitgeroepen tot Europees Cultureel Erfgoedjaar. De FEHAC heeft samen met MCN (Mobiele Collectie Nederland) bij het ministerie van OCW succesvol gepleit  dat ook evenementen van het mobiele erfgoed mee kunnen doen. Dit betekent dat door clubs georganiseerde evenementen kunnen meedoen. Daarvoor staat een formulier (klik hier voor het formulier) op de FEHAC website, waarmee u uw evenement kunt aanmelden. De FEHAC speelt de aanmelding door naar OCW en zij zetten uw evenement op de landelijke kalender. Als u zich heeft aangemeld, mag u het officiële erfgoed 2018 logo in uw communicatie gebruiken.

Waarom aanmelden
De FEHAC verwacht niet dat aanmelding van evenementen op de OCW-kalender ineens heel veel meer bezoekers zal opleveren. Het belangrijkste effect van deze actie is om de erfgoedwereld te laten zien hoe omvangrijk het mobiel erfgoed is en hoeveel we bijdragen aan het openstellen van erfgoed. En dat helpt weer in de lobby voor het behoud van mobiel erfgoed.    

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

In het kader van deze nieuwe wetgeving heeft Citroën Contact een Privacy Statement opgesteld, dat op deze website te vinden is onder “Home”.

Bestuur Citroën Contact

Per juni 2017 is de bestuurssamenstelling van Citroën Contact als volgt:
Voorzitter:
                     Pieter Vogel
Secretaris:
                    Peter van Lint
Penningmeester:
           Willem Klein Lankhorst
Lijstenbeheerder:
          Maarten Bender
Algemeen Bestuurslid: Herman Sluiter

 

Franse Autodag 2017

Vanuit de Citroën Contact werkgroep Jongeren & Oldtimers hadden de 2CV Club Nederland en de CX Club Nederland een stand op de Franse Autodag. Deze vond plaats op zondag 6 augustus in Culemborg.  Er viel te genieten van honderden Franse auto’s in elke denkbare stijl.
De clubs hadden een gezellige stand met een aantal fraaie klassieke Citroëns. Deze trok de nodige aandacht van enkele jonge bezoekers, maar vooral ook van de wat oudere bezoekers. 

 

 

Opvragen fabrieksgegevens

Vorig jaar februari werd aangekondigd dat het tijdelijk niet mogelijk was om bij het Citroën Conservatoire een Attestation op te vragen.
Nu is wel weer mogelijk om een officiële verklaring van Citroën met de fabrieksgegevens van uw auto op te vragen, zie recent bericht op de website van Citroexpert.

Jongeren en Oldtimers

Op de clubsvergadering van Citroën Contact op 12 november in Amsterdam stond het onderwerp Jongeren en Oldtimers op de agenda. Hier de link naar de presentatie.

Er is besloten een werkgroep op te richten om hier verder mee aan de slag te gaan. Indien een club zich bij deze werkgroep wil aansluiten, neem dan contact op via het contactformulier.

DS-krijt

 

Reproductie niet verkrijgbare onderdelen

Bij de laatste reorganisatie van Citroën heeft men besloten het Conservatoire onder te brengen in de bestaande l’Aventure Peugeot en uit te breiden tot l’Aventure Peugeot-Citroën-DS.

De nieuwe leiding van deze afdeling heeft het initiatief genomen om de productie van onderdelen die niet meer verkrijgbaar te zijn op bescheiden schaal te hervatten. Er wordt getracht hiervan een winstgevend project van te maken. Het gaat primair om de onderdelen die noodzakelijk zijn om de oudere auto’s rijdend te houden.

Om te beginnen wil men inventariseren waar vooral behoefte aan is, en daarvoor heeft het bestuur van de ACI de taak op zich genomen om de clubs wereldwijd uit te vragen, zie de ACI website. De Nederlandse clubs hebben onlangs het verzoek ontvangen om de lijst van meest begeerde onderdelen voor 15 september 2016 in te sturen.