Author Archives: Mischa

Word Vrijwilliger ICCCR 2016

Het ICCCR 2016 komt hard dichterbij. Inmiddels zijn er al ruim 2000 bezoekers uit vele landen geregistreerd. Om alles in goede banen te leiden doet de organisatie van het ICCCR 2016 onderstaande oproep:

L40

Om deze ICCCR 2016 tot een van de grootste Citroën-evenementen aller tijden te maken, zijn wij steeds op zoek naar mensen die willen helpen tijdens het evenement zelf of die betrokken willen worden bij de organisatie vooraf.

Veel mensen hebben zich al aangemeld, maar we hebben er nog veel meer nodig! We zoeken bijvoorbeeld mensen die willen meedenken over logistiek, promotie, beeldregistratie, entertainment en het aantrekken van sponsoren. Maar ook vooral mensen die tijdens het evenement willen helpen om alles in goede banen te leiden, willen helpen bij de opbouw vooraf of het afbreken na afloop.

Voor het eerst in 27 jaar worden deze fantastische Citroën-dagen weer in Nederland georganiseerd. Wilt u deel uitmaken van dit bijzondere evenement? Schrijf u dan nu in als vrijwilliger via deze link  Door uw registratie weten wij wie ons kan en wil helpen en kunnen we u benaderen voor passende taken naarmate het evenement dichterbij komt.

Samen met u hopen wij op een geslaagd evenement. Uw hulp daarbij stellen wij zeer op prijs. Voor de goede orde: registratie verplicht u tot niets! Vul daarom zo snel mogelijk het registratieformulier in. Wij nemen graag contact met u op!

Uitslag FIVA enquête oldtimers

De FEHAC heeft een presentatie gegeven over de uitkomsten van het Europese FIVA onderzoek naar de oldtimereigenaren, clubs en de oldtimermarkt. Het FIVA onderzoek werd uitgevoerd in 2014. Er werden gegevens verzameld van 20.000 oldtimer eigenaren, 1500 clubs en 1000 bedrijven verdeeld over 15 EU landen. FIVA-onderzoek-2014

Het onderzoek toont als algemeen beeld hoe clubs moeite hebben om voldoende vrijwilligers te vinden ook al groeit de oldtimerbeweging in het algemeen, en hoe bedrijven worstelen met het vasthouden van specialistische kennis en het vinden van gekwalificeerde medewerkers.

Het onderzoek laat ook opnieuw zien dat oldtimers beperkt en selectief gebruikt worden en vrijwel nooit als dagelijks vervoer. 60% van de klassieke auto’s rijdt minder dan 1000km per jaar, en dat percentage is nog hoger voor klassieke tweewielers en bedrijfsvoertuigen.

De gehele presentatie staat hier. Hij gaat ook specifiek in op de situatie in Nederland. Leuk om te zien op pagina 12 is dat Citroën het automerk is met verreweg de meeste respondenten bij de voertuigen van voor 1984. Als we kijken naar bladzijde 30 blijkt hetzelfde voor dagelijkse auto’s en youngtimers (1984-1989).

Open Monumentendag 2015

Het tweede weekend van september, dit jaar op 12 en 13 september, is traditioneel het weekend van Open Monumentendag. Vorig jaar kwamen meer dan 1 miljoen bezoekers af op dit mooie evenement. Gratis monumenten bezoeken, die vaak de rest van het jaar niet voor publiek geopend zijn. Als bezitters van onze kunstige en vaak op ambachtelijk wijze gemaakte voertuigen is Open Monumentendag  een  uitgelezen kans om ons  fraaie mobiele erfgoed aan het publiek te tonen.
RaamsdonkveerTijdens de laatste Algemene ledenvergadering van  de FEHAC, eind april jl., deed Open Monumentdag directeur Edith den Hartigh een oproep aan de bezitters van mobiel erfgoed om massaal mee te doen aan Open Monumentendag op 12 en 13 september. Dat kan als club, dat kan als organisator van een rit of evenement en dat kan ook als individuele voertuigbezitter. Er zijn dan allerlei leuke combinaties mogelijk: agrarische voertuigen bij een molen of boerderij, vrachtauto’s bij een fabriek en auto’s bij een werkplaats of ambachtelijke garage. Wat te denken van een concours d’élégance bij een kasteel of buitenplaats. Of gewoon uw motorfiets opstellen naast een open monument! Er kan van alles op Open Monumentendag.

Hier staat de lijst met gemeentes waar nu al een plaatselijk comité actief is om Open Monumentdag 2015 te organiseren.  Daar kunnen nog meer gemeenten bijkomen.

Wet erkent mobiel erfgoed

Nieuws van de FEHAC:logo_fehac_150-116

Dinsdag 16 juni heeft de Tweede Kamer over de erfgoedwet vergaderd en is de erfgoedwet aangenomen, en daar mogen we erg blij om zijn.

Ten eerste omdat de jarenlange samenwerking tussen MCN (Mobiele Collectie Nederland) en FEHAC nu ook officieel als belangrijk wordt gezien, maar vooral ook omdat de inzet die FEHAC en MCN het afgelopen jaar op dit terrein hebben geleverd in de gesprekken met de beleidsmakers van het Ministerie van OCW nu is vastgelegd in een wet. Met het aannemen van deze wet is Nederland weer koploper in Europa geworden in de bescherming van het mobiel erfgoed. Bij de behandeling in de Tweede Kamer zijn tevens twee moties aangenomen, die onze inzet in de bescherming van het erfgoed ondersteunen.

Wat is er nu concreet bereikt?
Ten eerste is er nu een officiële erkenning dat historische voertuigen net als het andere mobiele erfgoed – deel uitmaken van het nationale erfgoed. De voertuigen vertellen een belangrijk deel van de geschiedenis en dienen dus beschermd te worden. Daarbij gaat het niet om de individuele voertuigen, maar juist om de collectie als geheel. En dat is exact het onderwerp waar wij als FEHAC over in gesprek zijn met UNESCO.

Ten tweede heeft de minister van OCW de verplichting gekregen om zich in te zetten wanneer er wetgeving zou dreigen te ontstaan die een bedreiging vormt voor het mobiele erfgoed. De minister is dan onze beschermheer, en zal in veel gevallen ook voor ons als FEHAC (en MCN) het aanspreekpunt zijn op dit vlak.

Ook heeft de minister moeten aangeven dat hij het NRME (Nationaal Register Mobiel Erfgoed) zal erkennen en de completering daarvan zal ondersteunen. Dit register is, zoals bekend, niet een limitatieve lijst, maar juist een opsomming van voertuigen en voertuigtypen aan de hand waarvan de geschiedenis van de massamotorisering in Nederland kan worden verteld.

Het is dus zeker niet nodig dat alle typen voertuigen worden opgenomen, maar een zo breed mogelijk scala is natuurlijk wel van belang voor het vertellen van de geschiedenis. En voertuigen die (nog) niet zijn vermeld, genieten evenzeer van de bescherming van de wet als de alwel opgenomen voertuigtypen. Aan ons de taak om het NRME nog veel meer te vullen dan nu al het geval is.

De opname in de erfgoedwet is niet zomaar gebeurd. De mensen die met OCW hebben gesproken hebben moeten aantonen dat er een duidelijk verschil is tussen ‘mobiel erfgoed’ en ‘oude voertuigen’. lmmers, volgens de internationale definitie is een historisch voertuig:

  • dat minstens 30 jaar oud is
  • dat bewaard en onderhouden wordt in een historische juiste conditie
  • dat niet gebruikt wordt al dagelijks vervoermiddel
  • en dat hierdoor deel uitmaakt van ons mobiel cultureel erfgoed

Met deze definitie hebben we een belangrijke bescherming bereikt. En door deze definitie zo goed mogelijk na te leven, kunnen we onder de bescherming van de erfgoedwet blijven. Zonder dat het van wezenlijke invloed is op het plezier dat wij als liefhebbers van onze historische voertuigen hebben.

Voortgang ICCCR 2016

Er is met enthousiasme gereageerd op de dringende oproep van het bestuur van de stichting ICCCR 2016 van 11 april 2015. Dank zij deze respons zijn een groot aantal open plaatsen in de organisatie gevuld.

Voor nadere details en hoe verder, zie de brief Voortgang ICCCR 2016.
IMG_8188

Nieuw bestuurslid Citroën Contact

Tijdens de bijeenkomst van alle Citroën clubs en organisaties op 15 november 2014 hebben we een vacature in ons bestuur aangekondigd. Gelukkig meldden zich belangstellenden en hebben we afgelopen februari gesprekken met kandidaten gevoerd. We zijn verheugd om bekend te maken dat we Ger van ‘t Hoofd op de eerstvolgende bijeenkomst van alle Citroën clubs en organisaties willen voordragen als bestuurslid. Deze vergadering vindt plaats op zaterdag 20 juni 2015 op landgoed Middachten.

Ger van ‘t Hoofd is sinds 2004 actief in Regio Noord van de Citroën ID/DS Club Nederland. Hij richt zich hierbij onder andere op sponsoring en PR. Ger is woonachtig in de provincie Friesland. Tegenwoordig bezit hij een zeer vroege Citroën ID uit 1959, die hij als techneut zelf onder handen heeft genomen. De exacte taakverdeling in de nieuwe bestuurssamenstelling wordt nog nader besproken en op een later moment bekend gemaakt.

Oprichting Stichting Citroën Contact

Citroën Contact fungeert al sinds 1987 als overlegorgaan voor en tussen Citroën en Panhard Clubs en gelieerde organisaties in Nederland. Tot voor kort had Citroën Contact echter geen officiële status.

Onderdeel van de op 3 september 2014 getekende langdurige samenwerkingsovereenkomst met Citroën Nederland was het omzetten van Citroën Contact naar een nader te bepalen rechtspersoon. Mede hierom is op 5 november 2014 is de stichting Citroën Contact opgericht. Hiermee is het bestaan van Citroën Contact geformaliseerd.

Oprichting stichting