Category Archives: Nieuws

Le Citron Pressé 25 t/m 28 mei 2022

7 november 2021: De man links op de foto drong er op aan, de man midden op de foto keek naar de vrouw rechts op de foto – en die haalde haar hand over het hart: ook in 2022 komt er een editie van Le Citron Pressé. Het is erg kort dag, normaliter hebben we in november al een eerste verkenning achter de rug. Maar de editie van 2021 was bijzonder geslaagd – vonden we zelf en velen van jullie hebben dat bevestigd -, mede dankzij de schitterende omgeving van Reims. Daarom keren we er in 2022 naar terug. Als startvolgorde voor donderdag gaan we de volgorde van inschrijven hanteren. We rekenen op voldoende animo en stoppen bij zestig equipes. Le Petit Pressé schiet er volgend jaar bij in, daar is domweg geen tijd meer voor…

Aanmelden Europees Cultureel Erfgoedjaar

2018 is door de Europese Unie uitgeroepen tot Europees Cultureel Erfgoedjaar. De FEHAC heeft samen met MCN (Mobiele Collectie Nederland) bij het ministerie van OCW succesvol gepleit  dat ook evenementen van het mobiele erfgoed mee kunnen doen. Dit betekent dat door clubs georganiseerde evenementen kunnen meedoen. Daarvoor staat een formulier (klik hier voor het formulier) op de FEHAC website, waarmee u uw evenement kunt aanmelden. De FEHAC speelt de aanmelding door naar OCW en zij zetten uw evenement op de landelijke kalender. Als u zich heeft aangemeld, mag u het officiële erfgoed 2018 logo in uw communicatie gebruiken.

Waarom aanmelden
De FEHAC verwacht niet dat aanmelding van evenementen op de OCW-kalender ineens heel veel meer bezoekers zal opleveren. Het belangrijkste effect van deze actie is om de erfgoedwereld te laten zien hoe omvangrijk het mobiel erfgoed is en hoeveel we bijdragen aan het openstellen van erfgoed. En dat helpt weer in de lobby voor het behoud van mobiel erfgoed.    

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

In het kader van deze nieuwe wetgeving heeft Citroën Contact een Privacy Statement opgesteld, dat op deze website te vinden is onder “Home”.

Bestuur Citroën Contact

Per juni 2017 is de bestuurssamenstelling van Citroën Contact als volgt:
Voorzitter:
                     Pieter Vogel
Secretaris:
                    Peter van Lint
Penningmeester:
           Willem Klein Lankhorst
Lijstenbeheerder:
          Maarten Bender
Algemeen Bestuurslid: Herman Sluiter