Citroën Contact

Clublogo

Beschrijving: Geen bestaand type Citroën of de Nederlanders hebben er wel een club voor opgericht. Van de voorwiel aangedreven type A tot de nog in productie zijnde DS3, in clubverband zoeken de liefhebbers elkaar op om ervaringen uit te kunnen wisselen en de hobby te kunnen delen.

Vrijwilligerswerk, veel liefdewerk oud papier, maar ook een toenemende behoefte om zaken professioneel op te zetten, informatie en ervaringen uit te wisselen en een verlangen om gezamenlijk evenementen te organiseren als de thematentoonstelling op de Citromobile. Dit leidde tot de wens om een centrale vluchtheuvel te hebben als rustpunt tussen volle activiteitenkalenders en wisselende bestuursleden.

Citroën Contact is opgericht als overkoepelende factor tussen de besturen van alle Nederlandse Citroën clubs. De naam benadrukt de doelstelling om als centraal punt te fungeren in het verzamelen en verspreiden van relevante informatie. Bijvoorbeeld het bijhouden van een kalender met alle clubgerelateerde activiteiten. Het leggen van contacten wordt gestimuleerd, zowel tussen de besturen van de aangesloten clubs als met Citroën Nederland.

Het bestuur van Citroën Contact bestaat uit leden met verschillende achtergronden uit de diverse Citroën clubs.

Doelstelling: Citroën Contact heeft als doel het tot stand brengen, in stand houden en verbeteren van contacten, informatie uitwisseling en samenwerking tussen Citroën en Panhard clubs en organisaties onderling, en tussen clubs en organisaties en Citroën Nederland BV.

Jaar van oprichting: 1987
Clubblad: Geen

Contact

Bekijk de website
E-mailadres