Citroën Visa Club

Clublogo

Beschrijving: De Citroën Visa-Club is de veilige haven voor berijders van de kleine, in het verleden vaak zo onbeminde en daardoor nu zeldzame Citroëns die hun oorsprong vinden in de jaren zeventig en tachtig: niet alleen eigenaars van de Visa, maar ook die van de C15, de Axel en de LN(A) zijn bij deze club aan het juiste adres.

De Citroën Visa-Club is onmiskenbaar een heel gezellige club, bevolkt door een veelkleurige groep van echte liefhebbers. Een actieve club ook: jaarlijks vindt een aantal vaste meetings plaats, en het verenigingsblad Visa Versa is zonder twijfel een van de informatiefste clubbladen uit de Nederlandse Citroënscene. Bovendien zetten veel leden van de club zich actief in om exemplaren van de in het verleden vaak verguisde Citroëntypen uit de Visa-familie voor de ondergang te behoeden. In het verleden werd al een aanzienlijk aantal auto’s van de sloop gered. Om de auto’s van de leden rijdend te houden bekommert de vereniging zich ook om de onderdelenvoorziening. Daartoe werd in 2003 officieel het clubmagazijn ten doop gehouden. Het magazijn is uitsluitend bestemd voor leden. Daarnaast onderhoudt de vereniging een clubshop, die eveneens alleen voor leden toegankelijk is.

Doelstelling: Behoud van de overgebleven Visa’s, C15’s, LN’s, LNA’s en Axels in ons land.

Jaar van oprichting: 2000
Clubblad: Visa-Versa

Contact

Bekijk de website
E-mailadres