PATAN

Clublogo

Beschrijving: PATAN ( Pionier André Citroën Automobielclub Nederland.)

PATAN is de vereniging van eigenaren van achterwiel aangedreven Citroëns en is één van de citroënclubs aangesloten bij Citroën Contact en lid van de Fehac. Omdat er binnen de Citroën Vereniging TAN (Traction Avant Nederland) steeds meer leden waren die naast hun Traction Avant, ook nog een achterwiel aangedreven Citroën bezaten, werd op 18 november 1979 besloten om, onder de vlag van TAN (Traction Avant Nederland), een aparte afdeling voor alleen achterwiel aangedreven Citroëns op te richten, een afdeling met een grote verscheidenheid aan modellen. Als naam werd gekozen PATAN, Propulsion Arrière Traction Avant Nederland. Omdat het ledenaantal gestaag groeide en er steeds meer mensen bij kwamen die alleen een achterwiel aangedreven Citroën bezaten, werd besloten om helemaal zelfstandig te worden (eigen inschrijving kamer van koophandel, eigen statuten en huishoudelijk reglement) en onder de vlag van de TAN uit te gaan. Dit geschiedde op 1 januari 1994.
De PATAN is een zelfstandige vereniging geworden. Een vereniging die zich onderscheidt van vele anderen omdat er bij PATAN zo veel verschillende types rijden.

Doelstelling: Het doel van PATAN is: het bevorderen dat Citroëns met achterwielaandrijving van de bouwjaren 1919-1937 op de weg komen, respectievelijk op de weg blijven, in de meest originele staat. Dit doel wordt nagestreefd door:
– het bij elkaar brengen van de eigenaars van deze automobielen;
– het verzamelen en uitwisselen van documentatie en technische kennis van deze automobielen;
– het organiseren van evenementen in zowel binnen- als buitenland;
– de uitgave van het verenigingsblad “Citroentje” en het onderhouden van de PATAN Website.

Jaar van oprichting: 1979
Clubblad: Citroentje

Contact

Bekijk de website
E-mailadres